EFFEKTIV, MILJØVENNLIG OG SIKKER UTNYTTELSE AV ENERGI

Trygge og energieffektive
VVS-anlegg.

Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi.

VVS – rådgiving

Med vår praktiske og teoretiske kompetanse bistår vi private og offentlig kunder med rådgivningstjenester innen VVS-faget. Vi hjelper våre kunder med alt fra små driftsutfordringer til optimalisering av større anlegg.

Arnesveen & Ihler AS tilbyr rådgivning innen:

 • Ventilasjonsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Kjøleanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Energibesparelse
 • Drift av VVS-anlegg


Vannskader kan mulig føre til store skader på bygningsmasse og interiør.
Vannskader kan skyldes overvann, svikt i røranlegget eller byggetekniske forhold.
Arnesveen & Ihler AS bistår forsikringsselskaper med å avklare skadeomfanget og estimeres kostander for utbedring.


Tilstandsvurdering


En tilstandsvurdering av VVS anlegget er en vurdering for å få oversikt over anleggets funksjon og drift. Tilstandsvurderingen vil avdekke mulige prosjekteringsfeil, monteringsfeil eller vedlikeholdsbehov for VVS-anlegget.

Tilstandsvurdering kan benyttes som dokumentasjon i reklamasjonsøyemed eller for å få oversikt over hva som anbefales av vedlikeholds-/optimaliseringstiltak.

Vi ufører tilstandsvurderinger av:

 • Ventilasjonsanlegg
 • Varme- og kjøleanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Avløp/overvannsystemer  

Vedlikehold og optimalisering


Et godt vedlikeholdt VVS-anlegg er viktig for å ha kontroll på drift og energikostnadene.
For å minimere uforutsette kostander og at anlegget må stenges i fyringssesongen er en vedlikeholdsplan et godt verktøy.

Er energi eller vedlikeholdskostnadene store kan det være fornuftig å optimalisere VVS-anlegget. Da ca. 80% av byggets energiforbruk kommer fra VVS-anlegget, er energieffektive anlegg viktig for å redusere forbruket både med tanke på økonomien og klima.

Vi bistår våre kunder med å ta de riktige investeringene ved oppgradering av VVS-anlegget.

Arnesveen & Ihler AS tilbyr:

 • Vedlikeholdsplan
 • Optimaliseringsforsalg
 • Prosjektering
 • Prosjektledelse
 • Byggherrerepresentant