EFFEKTIV, MILJØVENNLIG OG SIKKER UTNYTTELSE AV ENERGI

Trygge og energieffektive sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg.

Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi.

For at væsken skal sirkulere lett i et varme eller kjøleanlegg er det viktig at rørsystemet er fritt for smuss og forurensninger. Vi leverer kombinasjonen av skånsom kjemisk- og mekanisk rensing av ditt anlegg.

Snakk med oss om:  

 • Vannprøveanalyser
 • Behandling kjemisk og mekanisk
 • Serviceavtale

Vi kan både prosjektere og gjennomføre jobben.
Våre løsninger leverer alltid på funksjon, økonomi og estetikk.


Vi sørger for trygge og energieffektive sanitæranlegg
for næringsbygg og helse/omsorgsbygg.

Snakk med oss om: 

 • Legionellasikring
 • Skoldssikring
 • Tilstandsrapport
 • Feilsøking
 • Serviceavtale

Vi kan både prosjektere og gjennomføre jobben.
Våre løsninger leverer alltid på funksjon, økonomi og estetikk.


Vannbaserte kjøleanlegg

Vi utbedrer eksisterende og nye vannbaserte kjøleanlegg
for energieffektiv kjøling av bygg og eiendommer.

Snakk med oss om: 

 • Tilstandsrapport
 • Utbedring og optimalisering eksisterende kjøleanlegg
 • Nytt vannbasert kjøleanlegg
 • Prosjektering/prosjektledelse
 • Feilsøking
 • Serviceavtale

Vi kan både prosjektere og gjennomføre jobben.
Våre løsninger leverer alltid på funksjon, økonomi og estetikk.
Vi optimaliserer gamle og nye varmeanlegg
for energieffektiv oppvarming av bygg og eiendommer.

Snakk med oss om: 

 • Utbedring og optimalisering aveksisterende varmeanlegg
 • Feilsøking
 • Tilstandsrapport
 • Prosjektering
 • Serviceavtale

Vi kan både prosjektere og gjennomføre jobben.
Våre løsninger leverer alltid på funksjon, økonomi og estetikk.

Vi ønsker å høre fra deg

Kontakt